Вернуться на предыдущую страницу 

О нас пишут

   

 

 

 

 

"Футурум АРТ". О нас пишут

Независимый литературный журнал "Решето", № от 25 октября 2005 г.

Cайт www.litsovet.ru

Cайт www.iliteratura.cz

Газета "Взгляд", 14 октября 2005 г.

Журнал "Новый мир", № 9, 2005 г.

Журнал "Новый мир", № 7, 2005 г.

Радиопрограмма ССИ «АЗиЯ-плюс»: СТУПЕНЬ К РАДОСТИ № 42, 4 мая 2005 г.

Журнал "Питерbook", № 3, 2005 г.

Газета "Русский курьер", № 475, 16 февраля 2005 г.

Журнал "Новый мир", № 2, 2005 г.

Cайт http://lib.userline.ru/samizdat

Проект Алексея Верницкого "Две строки шесть слогов", ноябрь 2004 г..

Журнал "Топос", 22 ноября 2004 г.

Сайт "Сетевая словесность", 10 ноября 2004 г.

Журнал "Знамя", № 11, 2004 г.

Журнал "Новый мир", № 11, 2004 г.

Журнал "Новый мир", № 9, 2005 г.

Газета "Аиф-Чувашия", № 41 (1250), октябрь 2004 г..

Газета "Советская Чувашия", 12 октября 2004 г..

Газета "Советская Чувашия", 9 октября 2004 г..

Газета "Ex libris НГ", № 38 (288), 7 октября 2004 г..

Сборник "Поэтика исканий, или поиск поэтики" (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва 2004 г.) .

Сайт "vestnik.rsuh.ru", октябрь 2004 г..

Журнал "Новый мир", № 10, 2004 г..

Газета "Ex libris НГ", 30 сентября 2004 г.

Гостевая книга сайта "Город Гротеска ", 10 сентября 2004 г.

Газета "Самарский университет", № 6, 6 сентября 2004 г.

Журнал "Новый мир", № 9, 2004 г..

Газета "Ex libris НГ", 19 августа 2004 г.

Сайт "Сетевая словесность".

Газета "Земское обозрение", № 32, 18 августа 2004 г..

Газета "Ex libris НГ", 29 июля 2004 г..

Сайт "Литературной газеты", 27 июля 2004 г..

Журнал Клуба литературного перформанса и салона "Премьера" "Май", июль 2004 г..

Сайт "Dialog", 12 июля 2004 г..

Сайт "Глобализация и культура", 8 июля 2004 г..

Журнал "Новый мир", № 8, 2004 г..

Журнал "Территория" (Саратов), № 13 (97), 2004 г. .

Газета "Земское обозрение", № 21, 2004 г..

Газета "Ex libris НГ", № 23 (273), 24 июня 2004 г..

Газета "Новая Тамбовщина", 23 июня 2004 г..

Издательская система "Литсовет", 21 июня 2004 г..

"Новости московской литературной тусовки", 20 июня 2004 г..

Газета "Новости" (Тамбов), 16 июня 2004 г..

Газета "Русский курьер", 2 июня 2004 г.

Журнал "Ваш досуг", май 2004 г.

Журнал "Питерbook Плюс", № 6, 2004 г.

Суховей из Петербурга's Journal, май 2004 г.

Санкт-Петербургский литературный гид, май 2004 г.

KAZAKHSTAN DEVELOPMENT GATEWAY, 24 апреля 2004 г..

Независимый альманах "Лебедь", 19 апреля 2004 г.

"Новости московской литературной тусовки", 16 апреля 2004 г..

Dmitry Kuzmin's Journal, 5 апреля 2004 г.

Сайт "Чебоксары.Ру", апрель 2004 г..

Сайт "Культурная столица Поволжья", апрель 2004 г..

Газета "Земское обозрение", № 8, 2004 г. .

Проект Алексея Верницкого "Две строки шесть слогов", март 2004 г..

Газета "Богатей", № 8 (238), 4 марта 2004 г..

Сайт Стихи.Ру, март 2004 г..

Агентство региональных новостей regions.ru, 26 февраля 2004 г. .

Санкт-Петербургский литературный гид, февраль 2004 г.

http://www.livejournal.com/users/aruta.

Журнал "Черновик", № 18, 2003 г. .

Сайт издательского центра РГГУ.

Сайт Стихи.ru, октябрь 2003 г.

Журнал "Питерbook Плюс", № 11 (81), 2003 г. .

Газета "Новая Сибирь", № 15 (550), 11 апреля 2003 г..

Газета "Тамбовская жизнь", 22 февраля 2003 г..

Журнал "Новый мир", № 2, 2003 г.

Журнал "Петербургский книжный вестник", № 6 (25), 2002 г. .

Газета "Смена", 21 октября 2002 г..

Газета "Москва-центр", № 20 (34), октябрь 2002 г..

Журнал "Соты", № 7, 2002 г. .

Интернет-страница Отдела стилистики и языка художественной литературы Института русского языка им. В.В. Виноградова (февраль 2002).

Журнал "Черновик", № 17, 2002 г.

Газета "Русская мысль", № 4395, 2002 г. .

Журнал "Знамя", № 1, 2002 г.

Журнал "Новый мир", № 1, 2002 г.

Газета "Алфавит", № 41, 2001 г.

Сайт "Поэзия авангарда".

Газета "Тамбовская жизнь", 13 октября 2001 г.

Газета "Московская правда", 31 августа 2001 г..

Газета "Новые известия", № 142 (911), 14 августа 2001 г..

Газета "Тамбовская жизнь", 13 марта 2001 г..

Газета "Книжное обозрение", 12 марта 2001 г..

Газета "Алфавит", № 22, 2001.

Газета "Тамбовская жизнь", 26 апреля 2000 г..

Газета "Ex libris НГ", 16 марта 2000 г.

Газета "Ex libris НГ", 16 марта 2000 г.

Журнал "Новый мир", № 9, 2005 г.

 

Poetický vecer casopisû o soucasném avantgardním umêní - reportáz


Poetický vecer casopisû o soucasném avantgardním umêní

V sobotu 1. ríjna v Moskvê skoncilo IV. mezinárodní bienále básníkû. Na tuto událost prijela celá rada nejen zahranicních, ale i domácích autorû, kterí toho casu dlí mimo Ruskou federaci. Bienále tudíz pokracuje i po jeho oficiálním ukoncení, protoze bûh ví kdy se tito autori v hlavním mêstê znovu objeví. Jedním z takových autorû zijících vnê ruských hranic je i Sergej Birjukov, který na bienále privezl nêmeckou delegaci a který je nezanedbatelnou postavou (hrající roli básníka i teoretika) v oblasti alespon v Rusku nikdy nekoncících avantgardních tradic. A právê s nimi byl spojen poetický vecer, kterým moskevský klub Klasikové 21. století otevrel svou dalsí sezónu.
Vecer vênovaný autorûm hned nêkolika casopisû o soucasné avantgardní poezii, na který Birjukov sezval hosty na sestou hodinu, mêl vypuknout az o hodinu pozdêji. Jak to mu vsak bývá v tradicích ruské nedochvilnosti, které jsou beze sporu i tradicemi avantgardními, avsak nejen..., vecer vypukl jestê o nêco pozdêji, takze pozornost publika, které ve valné vêtsinê tvorili vystupující, byla jiz více nez oslabena napjatým ocekáváním. Na podium se nakonec prece jen vysvihl redaktor vsech ctyr casopisû (Futurum Art, Dêti Ra, petêrburgský Zinzivêr a zatím jen plánovaný Casopis vizuální poezie) Jevgenij Stêpanov v solidním podnikatelském obleku s oranzovou kravatou. A krátce nacrtl historii svého beznadêjného snazení v oblasti poezie, respektive její propagace a pozval na podium prvního z autorû, kterého oznacil za svého ucitele, Sergeje Birjukova rodem z Tambova, zakladatele tzv. Akademie Zaumi, jejíz Cenou Otce ruského futurismu D. D. Burljuka se mûze pysnit i Stêpanov. Birjukov, pohrávajíc si se vsemi svými svaly, spíse nez precetl doslova vykricel a proseptal nêkolik ze svých posledních básní dovádêjících chlebnikovovskou zaum na samu její hranici, kdy nastêstí jestê zûstává srozumitelná. V prípadê dalsích autorû o srozumitelnosti, prestoze jejich verse vûbec nemusely být zaumné, jen stêzí hovorit. A prece se mezi nimi nasli tací, jejichz jména stojí alespon za letmou zmínku. Jako napríklad neménê zaumná minimalistická básnírka Anna Alcuk, jejíz verse rozsekávané nejrûznêjsímu druhy závorek a pauz ci druhû písem je vsak lépe císt nez poslouchat. Nebo Konstantin Kedrov pohrávající si se zvuky i smysly nejrûznêjsích druhû ideologií – od sovêtské po pravoslavnou. A nakonec snad jestê Svêta Litvak, která na pódium nastoupila v pestrobarevných oteplovackách (ci závodnické kombinéze?) a rozespalé publikum na závêr dokázala z letargie vytrhnout svými zdánlivê neusporádanými shluky slov a jejich znêlosti.
Casoprostor mezi zmínênými autory byl vyplnên spíse nez básníky jakousi versotepeckou vatou, které si v publiku az na dámu sedící vedle mne nikdo nevsímal. Zato dáma, Tatána Michajlovová, editorka nêkolika knih, které narozdíl od rádoby avantgardních ríkanek prezentovaných na veceru nezapadnou, a zakladatelka knihovny poezie pri ruském PEN Klubu, doslova prskala a pri kazdém jí známém jménu bystrila usi – zvlástê objevovalo-li se v básních vênování Dmitrii Avaliani (a objevovalo se casto). A to mezi zuby jen procedila: „K certu, co s tím má co dêlat Avaliani?!“ A nastêstí s tím Dmitrij Avaliani, který ve svých básních organicky a zcela nenápadnê zjevoval matematickou podstatu témêr kazdého slova, nic spolecného nemá. Byl to jen jeden z nekonecné rady vecerû, který potvrdil staré známé pravidlo, ze kvantita jestê není...

Alena Machoninová (7.10.2005 г.)
Cайт www.iliteratura.cz